T. (+34) 934 442 846 · (+34) 619 036 742 · WhatsApp 24 h

Alcohol

Alcohol

El seu consum és legal encara que el seu ús està restringit per la llei. Després del tabac, és la substància més consumida arribant a ser un problema important per a la salut pública.

Quins són els efectes del consum d'alcohol? Pèrdua de coordinació muscular, canvis en l'estat d'ànim, en la personalitat i en la conducta, deterioració mental, òbvia intoxicació, coma i de vegades la mort. Com en totes les drogues els efectes observats depenen de la dosi consumida.

La dependència implica que quan la persona vol deixar de consumir alcohol, sofrirà els efectes de l'abstinència. L'abstinència de l'alcohol pot tenir efectes molt seriosos i perillosos per a la salut. Els signes d'abstinència que poden aparèixer depenen de l'etapa i del grau d'addicció. Aquests són: tremolors, insomni, nàusees o vòmits, al·lucinacions, ansietat i agitació i fins i tot convulsions. En les persones amb addicció molt severa, la síndrome d'abstinència pot portar-los a la mort.

L'alcohol és una substància perillosa, especialment quan es consumeix en grans quantitats. Els seus efectes barrejats amb benzodiacepinas (diazepam, etc.), es tornen més perillosos. Hi ha recerques científiques que demostren que el consum continuat a gran escala d'alcohol produeix la mort de les neurones cerebrals així com malalties greus del fetge.

Si aquest és el teu problema t'ajudem, a través del nostre tractament, a alliberar-te i a emprendre una nova vida.